LV / RU            

Par Jogi Bhadžanu 
Harbhajan SinghPuri (Yogi Bhajan) dzimis 1929.gada 26.augustā, nelielā ciematā Kot Harkarn Indijā. Viņš bija pirmais dēls ģimenē, pēc kura tika lūgts 25 gadus. Ar vienu no tām lūgšanām tika izteikts solījums, ka dēls tiks aiznests uz Vaishnoo Devi svētvietu, lai pateiktos par svētību, ka viņšpiedzimis un uzreiz tiks iepazīstināts ar svētvietu. Tā sākās Yogi Bahjan pieredze.

Yogi Bhajan SantHazaraSinhg uzraudzībā (Kundalini jogas meistars un tajā laikā arī Mahan Tantric) mācījās Kundalini jogu, Tantrisko jogu un Gonga meditācijas.

Mācoties Kundalini jogu un Tantrisko jogu, Yogi Bhajans turpināja mācīties pie AcharyaNarinderDev, kas pasniedza Hatha jogu un tās ietekmi uz nervu sistēmu. Šī tēma vēlāk izrādījās ļoti noderīga ļaudīm ASV, jo liela daļa cieš no nervu traucējumiem.
Mahan Tantric – Baltās Tantras skola 
1971.gadā Yogi Bhajan kļuva par Baltās Tantras meistaru (Mahan Tantric). Tā kā vienlaicīgi var būt tikai viens MahanTanric meistars, pirms tam SantHazaraSingh bija Mahan Tantric meistars. Viņam bez Yogi Bhajan bija vēlviens māceklis, kuru iesvētīja par Mahan Tantric Lama Lilan Po. Kad Lama Lilan Po nomira, Yogi Bhajan ieguva Mahan Tantric meistara statusu.
Baltās Tantras dienā cilvēki atbrīvojas no neapzinātas negativitātes. Lai šī negativitāte neatstātu sekas uz partneri, Mahan Tantric filtrē negatīvo caur savu auru. Baltās Tantras diena , vienas dienas meditācijas seminārs ,tiek rīkotas 37 valstīs.
Uz Rietumiem 
1968.gadā Yogi Bhajan sāka jaunu posmu savā dzīvē, kad kāds vīrietis no Kanādas piedāvāja HarbhajanSingh mācīt jogu Kanādas augstskolā Toronto. Dodoties uz Kanādu, viņa bagāža tika pazaudēta. Arī vīrietis, ar kuru viņam bija jāsatiekas, lai runātu par mācībām, bija gājis bojā autoavārijā.
Drīz vien Yogi Bhajanatrada citu darbu-iespēju strādāt grāmatu izdevniecībā un vietējā Ašramā pasniedza jogu. Viņš kļuva zināms saviem studentiem kā Yogi Bhajan, un vēlāk draugs viņu uzaicināja uz Losandželosu, kur viņš sāka pasniegt Kundalini jogu.
Miera vīrs  
Vīrs, kurš bija pazīstams kā Harbhajan Singh, bija nodevies misijai – kalpot, vadīt un izveidot indivīdu komūnu, kuriem paredzēts būt skolotājiem ūdensvīra laikmetā.
Yogi Bhajan savu fizisko ķermeni pameta 2004.g 6.oktobrī, 75gadu vecumā. Viņa vārdi pēdējā lekcijā bija: „Dievs un dvēsele ir patstāvīgi. Mūžīgi. Mēs esam ierobežoti savā ceļā. Kādu dienu jūs nonāksiet stadijā, kad ķermenis kļūs par patstāvīgu dvēseli. Ļaujieties saprast, mēs esam bezgalīgi Dieva stari. Dzīve ir dzīvot otram.”